forestfloor

Limburg

Beste leden,      

Hierbij nodig ik u uit voor een ingelaste PAV op zaterdag 5 oktober a.s. Dit is afgesproken tijden het Groot Overleg op zaterdag 8 juni jl. Onderstaand treft u de agenda aan. Omdat er een nieuw bestuur gekozen moet worden, hoop ik dat u met velen naar de vergadering komt.

Met vriendelijke groet,

Jos van den Borne, 

secretaris 

agenda ingelaste PAV

Datum: 5 oktober 2019

Tijd: 11.30 uur tot uiterlijk 13.30 uur

Locatie: “De Abdij”, Kerkstraat 5, Horn

Agenda:

  1. Vaststellen van de agenda

  1. Verslag 8 juni 2019 (zie bijlage)
  1. Verkiezingen nieuwe bestuursleden

  1. Evaluatie verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

  1. Stand van zaken organogram

  1. Rondvraag en sluiting

Bestuursverkiezingen:

De kandidatenlijst voor de bestuursverkiezingen ziet er als volgt uit:

Naam:

Voorgedragen door het bestuur:

Functie:

Pim van Zanten

ja

voorzitter

Jos van den Borne

ja

secretaris 

Felix Nicolai

ja

penningmeester

John Hawinkels

ja

bestuurslid/vicevoorzitter

Anton Boels

ja

aspirant-bestuurslid

John Gilissen

nee

 

Hein Meijer

nee

 

Privacy Protocol

[klik hier] 50PLUS Privacy Protocol

Ledenvergadering Limburg

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 29 december 2018.

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 30 juni 2018.

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 18 november 2017.

Profielschetsen

[klik hier] voor profielschets Statenleden

[klik hier] voor profielschets Waterschappen

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België